Fibernätet blir en verklighet

Epoon tietoverkko-osuuskunta har nu fått bekräftelse på att NTM-centralen har beviljat sitt stöd att bygga nätverket. 40 hushåll har redan anslutit sig till andelslaget och planeringen av nätverket är på slutrakan. Andelslaget lägger ned stomkabeln längs landsvägen och hushållen kan på egen bekostnad anslut sig till stomledningen. Vi planerar att ha kablarna färdiga under sommaren 2017 och koppla upp hushållen ett snabbt bredband under hösten. Vi uppmanar nu alla som bor längs landsvägen att ansluta sig under byggnadsskedet för anslutningen bli senare dyrare. Anslutningsavgiften ligger runt 2000 € och därtill kommer huskabelns kostnad. Vi ber alla som är intresserade ta kontakt med undertecknad.

Arne Salo

Ordförande i Epoon tietoverkko-osuuskunta

arne.salo@welho.com