Aktuellt

Gott nytt år 2024!

Vi inleder det nya året med en förnyad hemsida, välkommen hit!

Byaföreningen har fått ett understöd på 2500€ av Uudenmaan OP, för att kunna göra en utredning om hurdana åtgärder som kunde vidtas för att förbättra tillståndet för naturen och fågellivet i Pirlaxviken.

I höstas startade vi Facebook gruppen Pirlax-Piirlahti, byaförening rf- kyläyhdistys ry. Följ och delta gärna!

Pirlaxbladet utkommer två gånger om året, och delas ut i postlådorna i vårt område. Har du ingen postlåda, eller bor du utanför utdelningsområdet kan du få Pirlaxbladet till din e-post. Anmäl ditt intresse och e-post adress till föreningens kassör.