Aktuellt

Sommarfest söndagen den 28. juli 2024 kl. 15–17 på Pirlax gård.

Lotteri, kaffeservering och trevligt umgänge med bybor.

 

Bekanta dig med byn- utfärd till Skedberget

Söndagen den 7. juli kl. 10.00 skogsutfärd till Skedberget som finns i ett av Pirlax yttersta hörn. På
Skedberget finns ett stort råröse där fem byar möts: Pirlax, Vålax, Fagersta, Seitlax och Ebbo.
På vackra Skedberget beundrar vi utsikten och äter egen medhavd matsäck. 
Vi startar från Söderkulla, Nybackavägen 182. Vi vandrar 3–4 km längs skogsväg, i skog och på
berg. Reservera 2–3 timmar för utfärden. Anmälningar och frågor till Niklas 040–7048050.

 

Årsmöte onsdagen den 12. juni kl 18.00

på Pirlax gård

Kom och bekanta dig med verksamheten och de aktiva i föreningen.

Stadgeenliga ärenden, kaffeservering. Välkommen!

Medlemsavgiften för år 2024 avgörs 12.6.2024 på årsmötet. Inbetalningsuppgifterna finns under rubriken Verksamhet och kontaktuppgifter, eller vänta på höstens Pirlaxblad där inbetalningsgiro ingår.

 

Fågelexkursioner i Pirlax i maj 2024

Sjöfåglar söndagen den 5.5. kl 9.00
Småfåglar söndagen den 26.5 kl 7.00

Start från Strandhagen, Tegelbruksvägen 97. Vi går längs
vägen till småbåtshamnen, reservera ca tre timmar tid.
Pirlaxbon och fågelkännaren Markku Wallin guidar oss.
Ta med egen termos, byaföreningen bjuder på semlor.
Anmälningar och frågor som textmeddelande till
Mina 040-7680484.

Gott nytt år 2024!

Vi inleder det nya året med en förnyad hemsida, välkommen hit!

Projekt Pirlaxviken

Byaföreningen har i december 2023 fått ett understöd på 2500€ av Nylands Andelsbank i Borgå, för att kunna göra en utredning om hurdana åtgärder som kunde vidtas för att förbättra tillståndet för naturen och fågellivet i Pirlaxviken.

 

Facebook

I höstas startade vi Facebook gruppen Pirlax-Piirlahti, byaförening rf- kyläyhdistys ry. Följ och delta gärna med  vad som roar, oroar och inspirerar i byn.

 

Pirlaxbladet

utkommer två gånger om året, och delas ut i postlådorna i vårt område. Har du ingen postlåda, bor utanför utdelningsområdet, eller föredrar att läsa digitalt, kan du få Pirlaxbladet till din e-post. Anmäl ditt intresse och e-post adress till föreningens kassör, eliisa.wilska@gmail.com.