Byatrygghetsprojektet börjar

Aktörerna i Ebbo, Pirlax och Åby har beslutat att gå med i SILMU-byars projekt ”Trygga och aktiva byar”. Aktiva i det för tre byar gemensamma projektet är Ebbo FBK, Ebbo Ungdomsförening, Ebbo – Pirlax Marthaförening, Epoon tietoverkko -osuuskunta och Pirlax byaförening.

Områdets trygghetsenkät publiceras 11.3. under en tillställning på Bygdebo och genom att svara på enkäten hjälper var och en till med att göra upp en säkerhetsplan för området.