Välkommen till byn!

Ebbo-Pirlax-Åby byasamhälle är beläget på cirka 15 minuters köravstånd från Borgå centrum mot sydost. Till Helsingfors centrum kör man på 45-60 minuter. Den vackra Lillpernåviken med sina skyddade Natura-områden ligger precis intill, således finns det gott om fina havs- och skärgårdsmiljöer i vår by.

Landskapet i Ebbo-Pirlax-Åby präglas av vida odlingsfält och öppna strandängar samt två gamla vackra herrgårdsmiljöer – de redan på 1500-1600 talen grundade Pirlax och Åby Gård. Alla tre byar bildar tillsammans en kulturhistoriskt viktig miljö och vyerna är flerstädes en fröjd för ögat.

I Ebbo-Pirlax-Åby förenas en starkt framåtsträvande nyskapande verksamhet med värnandet av en unik natur samt ett historiskt kulturarv.