Ebbo-Pirlax-Åby

Ebbo-Pirlax-Åby är en levande bygd. Närheten till Borgå och Helsingfors möjliggör dagliga arbetsresor till Borgå och huvudstadsregionen. Landsvägen som går genom byn, leder inte endast till och från byn. Trafiken genom byn är också märkbar, speciellt sommartid då skärgården längre söderut lockar.

Trakten var i tiderna en utpräglad jordbruksbygd, nu finns bara några få odlare kvar, men med större arealer. Men gårdarna och släkterna finns kvar, med inslag av nya hus och nya familjer. Traktens egna ungdomar flyttar ofta tillbaka hem till byn då de avklarat studierna. Inom kort finns ett nytt hus i någon skogskant, snart med en trampolin på gården.

Byns barn går i dagis i Ebbo, vid f.d. kommunalhemmet. Därefter styr de svenskspråkiga barnen söderut till Grännäs skola, och de finskspråkiga till Epoon koulu. Epoon koulu övertog Ebbo skolas hus efter nedläggningen år 2010. Idag är även Epoon koulus framtid hotad, och ständiga kamper för skolans bevarande förs.

Den gamla Epoon koulu byggnaden, har förvandlats till lägenheter. Det är ett bra tillskott på bostadsmarknaden, då utbudet av hyresbostäder och lägenheter är närmast obefintligt på landsbygden

Att det skulle finnas plats för fler människor i trakten bevisades sommaren 2023 under Jukola kavlen. Då rymdes närmare 50 000 personer in på tävlingsområdet i Ebbo. Frågan är, om vi som är infödda eller har flyttat hit, vill ha tät bebyggelse omkring oss? Är det inte just tystnaden och friden, med naturen tätt inpå i alla väderstreck som tilltalar oss, och vi vill hålla kvar?

Det mer tätt bebyggda bostadsområdet i Ebbo, där också dagiset finns, har staden planer på att förstora. Men inget händer. Då planerna är oklara för såväl byggandet som för skolans framtid, kan man inte vänta sig att familjer, utan band till trakten, vill planera en framtid här.

Utöver de fastboende i trakten finns det fritidsboende. Förutom enstaka stugor här och var, så är det längs Lillpernåvikens stränder vi hittar dem. Sommargästerna har ofta släktband i byn, eller har kanske i generationer spenderat sina somrar här, och har starka band till platsen. En fläkt från en annan värld hämtar de kanske med sig, och  endel blir en del av bygemenskapen.

Att det saknas en naturlig träffpunkt i vardagen är en brist. Under några år fanns ett lördagskafé med matservering i uf lokalen. Kaféet var en succé och byborna umgicks flitigt där. En fortsättning på det, i en form eller annan, är på önskelistan. Men vi ska inte glömma bybutiken i grannbyn Gäddrag. Där finns en möjlighet att att stöta på både bekanta och obekanta. Passa samtidigt på att handla, bybutikens öde hänger på oss alla.

Är man ändå sällskapssjuk beger man sig ut och vandra. Förr eller senare stöter man på någon att växla några ord med. Samtalsämnena kretsar ofta kring djur och natur, det är något de flesta följer med. Att också husdjuren är viktiga märks, hundarna blir allt fler, och hästarna är många.

När man vill vistas utomhus finns det skog, vägar och stigar åt alla håll, och så havet förstås. I stadens friluftsområde i Virvik kan du terrängcykla, vandra, simma, kasta frisbee och spela golf. Närmare stan finns vandringsleden/skidspåret i Humla skogen, samt Holkens grillplats intill Gåsgårdsträsket.

Föreningslivet är viktigt på landsbygden. Vill du tillhöra en gemenskap i det lokala samhället, ska du ge någon av föreningarna i byn en chans. Ungdomsföreningen, byaföreningen, Marthorna, brandkåren och jägarna har verksamhet av olika slag, och är du aktiv kan du själv påverka hurdan aktivitet som ordnas.

Sedan våren 2023 är gymnastiksalen i byns skolbyggnad stängd. Framtill dess var där aktiviteter flera kvällar i veckan. Är stängningen slutgiltig?

Om livet på landet inte är ett liv och en omgivning för dig att må bra i, ja då ska du stiga på bussen. Mitt i veckan går det buss upp till stan flera gånger om dagen, åk iväg och leta efter lyckan. Oroa dig inte om du ångrar dig. Än så länge går bussarna också tillbaka till byn. Du är välkommen.