Övriga föreningar

 Andra aktiva föreningar i området:

Ebbo Ungdomsförening rf

 

Ebbo Ungdomsförening rf jobbar för att upprätthålla och öka samhörigheten i bygden, med att arrangera olika slag av verksamhet och evenemang på föreningshuset Bygdebo.Bygdebo hyrs ut för olika tillställningar, och är speciellt sommartid populärt som festlokal för bröllop.

    Ebbo uf. Facebook

 

 

Ebbo Frivilliga Brandkår

FBK sköter de uppdrag de får av Östra-Nylands räddningsverk. FBK släcker lokala bränder och hjälper den ordinarie brandkåren vid behov. Brandmännens yrkeskunskap upprätthålls regelbundet med skolningar och övningar. FBK håller förevisningar om brandsäkerhet och brandsläckning för allmänheten vid olika evenemang.

 

Epoon tietoverkko-osuuskunta

Epoon tietoverkko-osuuskunta>>>

Epoon tietoverkko-osuuskunta ägs av sina medlemmar. Andelslaget grundades eftersom det inte finns något kommersiellt fiberoptiskt utbud. Optisk fiber möjliggör moderna, snabba och tillförlitliga bredbandsförbindelser samt tillgång till och konkurrensutsättning av olika internet- och tv-tjänster.

 

 

Ebbo-Pirlax Marthakrets

Ebbo-Pirlax Marthaförening rf.

 

Jakten

Jakten i området sköts av flere  olika jaktlag. Jaktmarkerna i Åby hör till Vålax- Fagerstad Jaktlag. Ebbo Älgjaktlag sköter jakten i Pirlax, Virvik, Norike och Ebbo. Jaktmarkerna från f.d. kommunalhemmet mot Karhunkorpi hör till Ebbo Jaktförening rf.

Jaktlicenserna som fås är enligt uppskattat behov, som baserar sig på räkning av vilt och stora rovdjur. Allt i syfte att upprätthålla en optimal stam av viltet. Beklagligt ofta är jägarna tvungna att rycka in och spåra skadade viltdjur till följd av trafikolyckor.

Kan du agera rätt vid en trafikolycka med vilt?

1. Varna den övriga trafiken.

2. Ta hand om skadade.

3. Ring alltid 112 vid kollision med storvilt.
4. Uppge noggrant platsen för olyckan. Ladda ner appen 112Suomi redan idag till din telefon.
5. Märk tydligt ut olycksplatsen med ett band, plastpåse eller dylikt i en kvist. Då har eftersökarna en chans att hitta det skadade djuret.