Byasäkerhet

Säkerhetskort 2018 Ebbo-Pirlax-Åby>>>

Kylien turvallinen ja toimiva arki Epoo-Piirlahti-Åby

Silmu-kylät lanseerasi Kyläturvallisuus- ja hyvinvointihankkeen 2016 – 2017, jonka tarkoituksena oli luoda turvallisuutta tukeva suunnitelma kylille. Piirlahden Kyläyhdistys ry lähti myös mukaan hankkeeseen, ja tavoitteena oli luoda alueelle oma turvallisuussuunnitelma yhteistyössä kaikkien kylän asukkaiden ja yhdistysten kanssa.

Turvallisuussuunnitelmaa varten kartoitettiin erilaisia arjen epäkohtia ja käytännön haasteita. Näitä kysymyksiä olivat esimerkiksi turvallisuuden, liikenteen ja sähkönjakelun ongelmatilanteisiin liittyvät tilanteet, jotka voivat vaikeuttaa kyläläisten elämää tai heikentää yleistä hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on antaa alueen asukkaille konkreettisia työkaluja tällaisista tilanteista selviämiseen, ja edistää kylän asukkaiden yleistä turvallisuuden tunnetta.

Tätä suunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan työryhmällä, joka koostui useamman yhdistyksen jäsenistä. Työryhmä suunnitteli ja toteutti kyselyn alueen asukkaille ja vastauksien perusteella toteutettiin turvallisuuskortti. Turvallisuuskortti sisältää tärkeimmät puhelinnumerot ja toimintatietoa esimerkiksi hätätilanteissa. Kortti toteutettiin A4 -kokoisena muovitettuna ja kaksikielisenä. Se pyrittiin tekemään helppolukuiseksi. Turvallisuuskortti jaettiin alueen jokaiseen kotiin.

Säkerhetskort 2018