Historieprojektet 2023-

I byaföreningen är vi intresserade av lokalhistoria. Vi samlar in berättelser och information om bybornas liv i byn.

År 2011 utkom boken Pirlaxboken-Piirlahtikirja och efter en lång paus samlar vi igen aktivt in berättelser från det förflutna.

Kontakta oss gärna om du är intresserad, har bilder att visa eller historier att berätta.

Det är spännande att gräva i släkters och byarnas historia.

Är du intresserad av att gräva i din egen familjs historia, eller i nån viss tidsepok? På följande sajter kan du hitta intressant fakta.

geni.com

Här finns släktutredningar. Skriv in på google ett (förnamn) efternamn+geni

https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu

Här hittar du ex gamla dagstidningar.

https://billiongraves.com/

Här finns foton på gravstenar.

www.finna.fi

Här kan du hitta gamla foton och dokument.

http://paikkatietoikkuna.fi/historiallisetilmakuvat

Här hittar du flygfoton från 1950-talet över Pirlaxtrakten.

https://katiha.kansallisarkisto.fi/

Här hittar du information i karelska kyrkböcker från 1600-talet till 1900-talet.