Pirlaxviken

Projekt Pirlaxviken

Piirlahden kyläyhdistys ry- Pirlax byaförening rf har för avsikt att utreda hur man kunde upprätthålla och förbättra Pirlaxviken tillstånd till förmån för såväl fåglar, fiskar och övrigt naturliv. För projektet finns ett bidrag på 2500€ från Nylands Andelsbank i Borgå.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/  Copyright: Maanmittauslaitos