Verksamhet och kontaktuppgifter

Piirlahden Kyläyhdistys ry-Pirlax Byaförening rf är en tvåspråkig förening som grundades år 2000 och verkar i bysamhället Åby-Pirlax -Ebbo.

Syfte

Syftet med byaföreningen är att påverka och öka trivseln och gemenskapen bland byborna. Vid behov tar föreningen ställning till Borgå stads beslut, samt till andra samhällsfrågor, som berör invånarna i vårt område.

Verksamhet

Byaföreningen ordnar årligen en sommarfest, och ibland utflykter och evenemang. Vi samarbetar med andra lokala föreningar.

Byaföreningen ger ut tidningen Pirlaxbladet två gånger om året. Bladet innehåller information om föreningens verksamhet och lokala aktuella frågor.

I byaföreningen är vi intresserade av historia. År 2011 gav vi ut boken Pirlaxboken-Piirlahtikirja, där vi hade samlat information om byarnas historia och berättelser från byarna. Nu samlar vi igen in information och berättelser om tidigare generationers liv i byarna.

Bli medlem

Alla åretruntboende och fritidsboende, liksom alla med en koppling till vår trakt, är välkomna som medlemmar i byaföreningen.

Den årliga medlemsavgiften är 10 € per person och 15 € för en familj som bor i samma hushåll.

FI11 1124 3000 2089 60     Referensnummer 5005

Medlemsavgift 2024          10€/person eller 15€/familj

 

Facebookgruppen Pirlax-Piirlahti är en sluten grupp för Pirlaxbor och vänner av Pirlax. Följ och delta i flödet om vardagsliv och glädje i byn, om det som roar, oroar och inspirerar.

 

Pirlax Byaförening rf.s styrelse 2024

Ordf. Pia Lehtosaari, vice ordf. Hilkka Pekkanen, sekr. Mina Westerholm, kassör Liisa Wilska, Maria Björkqvist, Lotta Weckström, Niklas Fridolfsson, Tuula Salo, Juhani Lehtosaari.

.

Kontaktuppgifter sekr. Mina Westerholm strandhagen@gmail.com eller kassör Liisa Wilska eliisa.wilska@gmail.com

Byaföreningens medlemskap i andra föreningar

Piirlahden kyläyhdistys ry-Pirlax byaförening rf är medlem i takorganisationen Utvecklingsförening Silmu rf, som tillhör den nationella organisationen Suomen Kylät ry. Suomen Kylät ry har sektionen Svenskfinlands Byar som är en samarbetsgrupp för de svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna. Under SILMU rf  fungerar SILMU-byar. SILMU -byar upprätthåller bl.a. portalen för den här webbsidan.  Verksamhetsområdet för Silmu rf och SILMU-byar är Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo i östliga Nyland.
Den tidigare organisationen Östra Nylands byar rf/ Itä-uudenmaan kylät ry/ ITU-kylät  ry  finns inte mer.
Piirlahden kyläyhdistys ry-Pirlax byaförening rf är medlem i Suomen Kotiseutuliitto ry.