Verksamhet och kontaktuppgifter

Piirlahden Kyläyhdistys ry-Pirlax byaförening rf är en tvåspråkig förening som grundades år 2000 och verkar i bysamhället Åby-Pirlax -Ebbo.

Syfte

Syftet med byaföreningen är att påverka och öka trivseln och gemenskapen bland byborna. Vid behov tar föreningen ställning till Borgå stads beslut, samt till andra samhällsfrågor, som berör invånarna i vårt område.

Verksamhet

Byaföreningen ordnar årligen en sommarfest, och ibland utflykter och evenemang. Vi samarbetar med andra lokala föreningar.

Byaföreningen ger ut tidningen Pirlaxbladet två gånger om året. Bladet innehåller information om föreningens verksamhet och lokala aktuella frågor. Ibland presenteras en bybo i  huvudartikeln.

I byaföreningen är vi intresserade av historia. Vi samlar in information och berättelser om tidigare generationers liv i byarna. År 2011 gav vi ut boken Pirlaxboken-Piirlahtikirja, där vi hade samlat information om byarnas historia och berättelser från byarna. Boken kan du låna av en granne eller på biblioteket. Byaföreningen har några exemplar kvar till salu för 20€.

Nu, år 2024, samlar vi igen aktivt in berättelser från gångna tider, denna gång främst från efterkrigstiden, men allt intresserar oss. Kontakta oss gärna om du är intresserad av ämnet, har bilder att visa eller historier att berätta.

Bli medlem

Alla åretruntboende och fritidsboende, liksom alla som har en koppling eller känslomässiga band till vår trakt, är välkomna som medlemmar i byaföreningen.

Den årliga medlemsavgiften är 6 € per person och 12 € för en familj som bor i samma hushåll.

FI11 1124 3000 2089 60     Referensnummer 5005

Medlemsavgift 2023          6€/person eller 12€/familj

 

Facebook gruppen Pirlax-Piirlahti är en sluten grupp för Pirlaxbor och vänner av Pirlax. Bli medlem i gruppen och delta i flödet om vardagsliv och glädje i byn, om det som roar, oroar och inspirerar.

 

Pirlax byaförening rf.s styrelse 2023

Ordf. Pia Lehtosaari, vice ordf. Hilkka Pekkanen, sekr. Mina Westerholm, kassör Liisa Wilska, Maria Björkqvist, Juhani Lehtosaari, Tuula Salo, Niklas Fridolfsson.

Kontaktuppgifter Sekr. Mina Westerholm strandhagen@gmail.com eller kassör Liisa Wilska eliisa.wilska@gmail.com

Byaföreningens medlemskap i andra föreningar

Piirlahden kyläyhdistys ry-Pirlax byaförening rf är medlem i takorganisationen Utvecklingsförening Silmu rf, som tillhör den nationella organisationen Suomen Kylät ry. Suomen Kylät ry har sektionen Svenskfinlands Byar som är en samarbetsgrupp för de svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna. Under SILMU rf  fungerar SILMU-byar. SILMU -byar upprätthåller bl.a. portalen för den här webbsidan.  Verksamhetsområdet för Silmu rf och SILMU-byar är Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila och Sibbo i östliga Nyland.
Den tidigare organisationen Östra Nylands byar rf/ Itä-uudenmaan kylät ry/ ITU-kylät  ry  finns inte mer.
Piirlahden kyläyhdistys ry-Pirlax byaförening rf är medlem i Suomen Kotiseutuliitto ry.