Pirlaxboken

Pirlaxboken är tvåspråkig, delvis på båda språken, delvis på någondera språk. Boken finns i många bybors bokhyllor, så du kan låna den av nån granne, annars så hittar du den på biblioteket. Några böcker finns fortfarande i byaföreningens arkiv, så för 20 € kan du få boken till din egen.

Det var år 2007 som det i byaföreningens styrelse blev tal om att det skulle vara intressant att fördjupa sig i byns historia. De tre huvudförfattarna studerade historieböcker, kyrkböcker, tolkade gamla dagböcker och satt i lokaltidningarnas arkiv. Några andra författare dök också upp under arbetets gång, eftersom skrivandet av Pirlaxboken både intresserade och inspirerade många. Pirlaxboken blev klar våren 2011.

Några av artiklarna i boken:

Om Pirlax historia och tidiga ägarförhållanden.

Nykoppin murha Piirlahdessa- tragedia sadan vuoden takaa

Släkten Askolin och Pirlax

Från torp till hemman- utdrag ur Axel Lindroos (1893-1969) dagböcker 1922-69

Ebbo mejeri

Pär Stenbäck berättar om sin ungdom i Pirlax- utdrag ur boken ”När världen öppnade sig”

Kodnamnet 140 Berta

Karjalaisten tulo

Lapsuus sodan varjossa

Den kosmopolitiska familjen Zeidler