Pirlaxbladet

Välkommen att läsa Pirlaxbladet.

Det första Pirlaxbladet utgavs våren 2010. Inspiration till bladet fick byaföreningen från Ebbo ungdomsförenings tidning Ebbobladet som utgavs på 1960-talet.

Pirlaxbladet utges två gånger om året, på våren och på hösten. I bladet berättas om byaföreningens verksamhet och andra aktuella händelser på orten. Ibland presenteras en bybo i huvudartikeln.

Pirlaxbladet delas ut i postlådorna i området Åby-Pirlax-Ebbo. Om du inte bor på utdelningsområdet, eller hellre vill få Pirlaxbladet två gånger i året per e-post, kan du meddela din e-post adress till byaföreningens sekreterare, se kontaktuppgifterna på sidan för verksamhet och kontaktuppgifter.

Pirlaxbladet 1/2024

Pirlaxbladet 2/2023     Pirlaxbladet 2-23

 

      Pirlaxbladet 1/2023              Pirlaxbladet 1-23

 

 

Kallelse till årsmöte våren 2022

 

Pirlaxbladet 2/2021              Pirlaxbladet 2/2021

Pirlaxbladet 1/2021                Pirlaxbladet 1-2021

Pirlaxbladet 1/2020           Pirlaxbladet 1/2020 PDF>>>

Pirlaxbladet 2/2019             Pirlaxbladet 2/2019 PDF>>>

Pirlaxbladet 1/2019          Pirlaxbladet 1/2019 PDF>>>

 

Pirlaxbladet 2/2018 Joulukuu              Pirlaxbladet 2/2018 PDF>>>

Pirlaxbladet 1/2018            Pirlaxbladet 1-18

          Pirlaxbladet 2/2017        Pirlaxbladet 2-17 

 

Pirlaxbladet 1/2017 

   

Pirlaxbladet 2/2016                Pirlaxbladet 2-16

Pirlaxbladet 2-16

Pirlaxbladet 1/2016            Pirlaxbladet 1-16

Pirlaxbladet 2/2015            Pirlaxbladet 2-1

5 

Pirlaxbladet 1/2015             Pirlaxbladet 1-15

2/2014 December-Joulukuu 2014

1/2014 Maj – Toukokuu 2014

2/2013 December – Joulukuu 2013

1/2013  June – Kesäkuu 2013

2/2012  December – Joulukuu 2012

1/2012  Maj – Toukokuu 2012

2/20111 December – Joulukuu 2011

1/2011  April – Huhtikuu 2011

2/2010 December – Joulukuu 2010

1/2010  April – Huhtikuu 2010