Finland 100 -fest i Pirlax 29.7 2017

I stället för den traditionella sommarfesten arrangerade Pirlax byaförening en hundraårsfest och man bjöd in gäster också från omkringliggande byar.

Tidpunkten för festen var 29.7 och festplatsen Bygdebo i Ebbo. Man höjde en skål för det 100-åriga Finland samt höll festtal.

Mer om festen och talen samt fotografier >>>