Kiitokset turvallisuuskyselyyn vastanneille

Turvallisuuskyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 63 henkilöä. Yli  44 % vastaajista kuului ikäryhmään 25-44. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli 45-65 -vuotiailta. Vastaajissa oli lähes yhtä paljon miehiä ja naisia. Yli puolet vastaajista asui Epoossa, joka onkin alueemme suurin kylä.

Vastausten pohjalta on nähtävissä, että kylämme asukkaat ovat tyytyväisiä asuinalueeseensa. Samoin turvallisuuden tunteen ilmoittaa yli 71 % olevan omassa kodissa hyvän. Omaa asuinympäristöä pidetään pääsääntöisesti rauhallisena ja hiljaisena.

Kyselyn tuloksia analysoidaan tarkemmin työryhmässä, jossa on edustajat kaikista yhteistyöryhmistä.

Työryhmämme lausuu lämpimät kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille!