Pirlaxviken1950Flygbild

Flygbild av Pirlaxviken från 1950, svartvit.