Förstahjälpkurs

Förstahjälpskurs hölls 7-8.2.2009 i Ebbo skolas gymnastiksal.
På plats fanns 8 pesoner som energiskt prövade olika försthjälpsövningar.